Reprodukčné výsledky za rok 2023

Reprodukčné ukazovatele 2023
Vyhodnotenie reprodukčných ukazovateľov chovateľov firmy BIOservis za rok 2023

Reprodukčné výsledky za rok 2022

Reprodukčné ukazovatele 2022
Vyhodnotenie reprodukčných ukazovateľov chovateľov firmy BIOservis za rok 2022

Reprodukčné výsledky za rok 2020

Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti kraj 2020
Reprodukčné výsledky a najviac použité ID za rok 2020
Vyhodnotenie IT za rok 2020

Reprodukčné výsledky za rok 2019

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2019
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za rok 12/2019
Reprodukčné výsledky za rok 2019
Vyhodnotenie IT za rok 2019
Najlepší chovatelia v zabrezávaní za rok 2019

Reprodukčné výsledky za rok 2018

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2018
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za rok 12/2018
Reprodukčné výsledky za rok 2018
Výsledky NL v SR
Výsledky zabrezávania podľa IT za rok 2018
Vývoj stavov SR

Reprodukčné výsledky za rok 2017

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2017
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za 12/2017
Prehľad o počte inseminácií a reprodukčných výsledkov za 12/2017

Reprodukčné výsledky za rok 2016

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2016
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za rok 2016
Prehľad o počte inseminácií a reprodukčných výsledkov za rok 2016