Reprodukčné výsledky za rok 2020

Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti kraj 2020
Reprodukčné výsledky a najviac použité ID za rok 2020
Vyhodnotenie IT za rok 2020

Reprodukčné výsledky za rok 2019

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2019
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za rok 12/2019
Reprodukčné výsledky za rok 2019
Vyhodnotenie IT za rok 2019
Najlepší chovatelia v zabrezávaní za rok 2019

Reprodukčné výsledky za rok 2018

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2018
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za rok 12/2018
Reprodukčné výsledky za rok 2018
Výsledky NL v SR
Výsledky zabrezávania podľa IT za rok 2018
Vývoj stavov SR

Reprodukčné výsledky za rok 2017

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2017
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za 12/2017
Prehľad o počte inseminácií a reprodukčných výsledkov za 12/2017

Reprodukčné výsledky za rok 2016

Najviac využívané inseminačné dávky za rok 2016
Prehľad o reprodukcii podľa plemennej príslušnosti za rok 2016
Prehľad o počte inseminácií a reprodukčných výsledkov za rok 2016