BIOservis, s.r.o.

Bayerova 7
080 01 Prešov
Slovensko

Ing. Iveta Varcholová
Výkonná riaditeľka, konateľka
Tel.: +421 905 563 230
Email: varcholova@bioservis.sk

MVDr. Marian Brna, PhD.
Výrobný riaditeľ, konateľ
Tel. +421 907 913 561
Email: brna.marian@gmail.com

Ekonomické oddelenie:

Alena Brnová
Tel.: +421 905 738 992
Email: brnova@bioservis.sk

Anna Lorincová
Tel.: +421 905 466 048
Email: lorincova@bioservis.sk

Martina Partilová
Tel.: +421 905 466 048
Email: partilova@bioservis.sk

Zásobovanie dusík ,materiál
Ing. Eduard Klučiarik
Tel.: +421 905 505 566
Email: kluciarik@bioservis.sk

Sonografické vyšetrenie
MVDr. Miroslav Hajtol
Tel.: +421 905 220 868
Email: geffertova@bioservis.sk

Regionálne stredisko Košice

Ing. Ivan Tirpák
Tel.: +421 903 722 502
Email: tirpak.krmit@gmail.comke@bioservis.sk

Regionálne stredisko Poprad, Kežmarok, Levoča, Sp.Nová Ves

MVDr. Marián Brna, PhD.
Tel.: +421 907 913 561
Email: brna.marian@gmail.com

Ing. Ján Orinčák
Tel.: +421 905 414 246
Email: janorincak@yahoo.com
Email: bioservispoprad@gmail.com

Regionálne stredisko Michalovce, Vranov nad Topľou, Sobrance, Trebišov

Ing. Milan Varga
Tel.: +421 905 867 200
Email: mi@bioservis.sk

Regionálne stredisko Bardejov, Stará Ľubovňa

MVDr. Štefan Timco
Tel.: +421 905 373 603
Email: bj@bioservis.sk

Regionálne stredisko Prešov, Humenné, Snina, Medzilaborce

Ing. Iveta Varcholová
Tel.: +421 905 563 230
Email: varcholova@bioservis.sk

Inseminačné kurzy: /vzdelávanie a školenia/

Slovensko
Plemenárske služby SR, š.p.

Pre informácie o aktuálnych kurzoch kontaktujte
Ing. Lenka Mlyneková, PhD.
Tel.: +421 905 700 951
Email: lenkamlynekova@pssr.sk

Česká republika
Inseminačný kurz