BIOservis, s.r.o.

Bayerova 7
080 01 Prešov
Slovensko
Jana Geffertová
Sekretariát
Tel.: 00421 905 757 309
Email: geffertova@bioservis.sk

Ing. Iveta Varcholová
Výkonná riaditeľka, konateľka
Tel.: 00421 905 563 230
Email: varcholova@bioservis.sk

MVDr. Marian Brna, PhD.
Výrobný riaditeľ, konateľ
Tel. 00421 907 913 561

MVDr. Migra Dušan
Výrobný riaditeľ
Tel.: 00421 905 641 318
Email: bioservisdm@bioservis.sk

Jana Gefferetová
Sekretariát
Tel.: 00421 905 757 309
Email: geffertova@bioservis.sk

Zásobovanie dusík ,materiál
Ing. Eduard Klučiarik
Tel.: 00421 905 505 566
Email: kluciarik@bioservis.sk

Sonografické vyšetrenie
MVDr. Miroslav Hajtol
Tel.: 00421 905 220 868
Email: geffertova@bioservis.sk

Regionálne stredisko Košice

MVDR. Dušan Migra
Tel.: 00421 905 641 318
Ing. Ivan Tirpák
Tel.: 00421 903 722 502
Email: tirpak.krmit@gmail.comke@bioservis.sk

Regionálne stredisko Poprad, Kežmarok, Levoča, Sp.Nová Ves

MVDr. Marián Brna, PhD.
Tel.: 00421 907 913 561
Email: brna.marian@gmail.com
Email: pp@bioservis.sk

Regionálne stredisko Michalovce, Vranov nad Topľou, Sobrance, Trebišov

Ing. Milan Varga
Tel.: 00421 905 867 200
Email: mi@bioservis.sk

Regionálne stredisko Bardejov

MVDr. Timco
Tel.: 00421 905 373 603
Email: bj@bioservis.sk

Regionálne stredisko Stará Ľubovňa

Ing. Jozef Orjabinec
Tel.: 00421 905 444 618
Email: orjabinecjozef@gmail.com

Regionálne stredisko Humenné, Snina, Medzilaborce

Ing. Iveta Varcholová
Tel.: 00421 905 563 230
Ing. Jozef Orjabinec
Tel.: 00421 905 444 618
Email: varcholova@bioservis.sk