Prevádzame insemináciu HD v týchto okresoch:

Bardejov
Humenné
Kežmarok
Košice
Levoča
Medzilaborce
Michalovce
Poprad
Prešov
Snina
Sobrance
Sp.Nová Ves
Stará Ľubovňa
Trebišov
Vranov nad Topľou

V prípade záujmu alebo otázok nás, prosím, kontaktujte:

+421 905 563 230
+421 905 641 318
varcholova@bioservis.sk