Inseminačné kurzy: /vzdelávanie a školenia/

Usmernenie pre žiadateľov o uznanie odbornej kvalifikácie na výkon inseminácie hospodárskych zvierat v SR

Slovensko
Plemenárske služby SR, š.p.

Pre podrobnejšie informácie o aktuálnych kurzoch kontaktujte
Ing. Lenka Mlyneková, PhD.
Tel.: +421 905 700 951
Email: lenkamlynekova@pssr.sk

Česká republika
Inseminačný kurz